قرقره

از جنس چدن خاکستریِ آلیاژی و با کاربری اختصاصی در صنایع ماشین آلات سنگین

    این ترکیب وجود ندارد.


    محدوده وزنی: 1 الی 15 کیلوگرم
    کاربری: صنایع ماشین‌آلات صنعتی