پایه فنر

از جنس فولاد آلیاژی و با کاربری اختصاصی در صنایع خودروسازی سنگین

    این ترکیب وجود ندارد.


    محدوده وزنی: 1 الی 15 کیلوگرم
    کاربری: صنایع خودروسازی سنگین