بست زنجیر fls سیمان

از جنس فولاد آلیاژی و با کاربری اختصاصی در صنایع سیمان

    این ترکیب وجود ندارد.


    محدوده وزنی: 1 الی 15 کیلوگرم
    کاربری: صنایع سیمان