سبد عملیات حرارتی


    این ترکیب وجود ندارد.


    ریخته گری شده از فولاد آلیاژی نسوز


    محدوده وزنی: 15 الی 100 کیلوگرم
    کاربری: صنایع متفرقه