شیر پروانه‌ای فولادی

از جنس فولاد کربنی و با کاربری اختصاصی در صنایع آبرسانی

    این ترکیب وجود ندارد.


    محدوده وزنی: بیش از 100 کیلوگرم
    کاربری: صنایع آبرسانی