پایه شاتون تراکتور

از جنس فولاد کربنی و با کاربری اختصاصی در صنایع تراکتورسازی

    این ترکیب وجود ندارد.


    محدوده وزنی: 1 الی 15 کیلوگرم
    کاربری: صنایع تراکتورسازی