متخصصین علمی

معرفی اعضای متخصصین علمی شرکت ریخته گری سهند ذوب     
  

بخش واحد متالورژی:


- تعداد 7 نفر متخصص متالورژی با مدرک لیسانس و فوق لیسانس

- واحد کنترل کیفی

- آزمایشگاه کوانتومتری

- آزمیشگاه متالوگرافی با مدرک کارشناسی متالورژی

- مسئول کنترل تولید با مدرک کارشناسی ارشد
بخش واحد برق و تعمیرات:


تعداد 2 نفر پرسنل با مدرک کارشناسی

Jennifer Lutheran
Media Manager
Jennifer Lutheran
Media Manager
Jennifer Lutheran
Media Manager
Jennifer Lutheran
Media Manager

50,000+ شرکت  برای توسعه کسب و کار خود، اودوو را راه اندازی کرده اند.

به ما بپیوندید و مکان بهتری برای شرکت خود خلق کنید.