خط مشی کیفیت

خط مشی های شرکت ریخته گری سهند ذوب

سهند ذوب اساس فعالیت‌های خود را بر مبنای جلب رضایت مشتری، افزایش سطح كیفی محصولات تولیدی خود و حفظ و توسعه مستمر بازارهای فروش قرار داده است. شرکت سهند ذوب جهت تضمین كیفیت محصولات خود اقدامات پیشگیرانه / اصلاحی و امر آموزش پرسنل را به عنوان عوامل موثر در بهبود مستمر كلیه فرایندها و محصولات و رسیدن به ضایعات صفر و تحویل به موقع را سرلوحه كارهای خود قرار داده است.  این سازمان جهت دستیابی به اهداف خود استاندارد بین‌المللی ISO9001/2018 را ابزاری كارآمد تشخیص داده و در جهت استقرار آن در سازمان خود را متعهد می‌داند و در جهت بهبود مداوم آن می‌كوشد. همچنین در جلسات بازنگری مدیریت براساس تحلیل‌های صورت گرفته و پیشنهاد كاركنان میزان دستیابی به اهداف كیفیتی بررسی شده و در صورت لزوم نسبت به بازنگری اهداف كیفیتی اقدام می‌شود و همچنین سازمان با تعریف و رعایت اصول رفتاری کارکنان خود (نظم و انضباط، احترام، صداقت و امنیت) در خصوص رعایت مسئولیت‌های اجتماعی خود را متعهد می‌داند. شرکت سهند ذوب اهداف زیر را سرلوحه فعالیت‌های تولیدی خود قرار داده است: 

  افزایش رضایت مشتریان 
 بکارگیری نیروی انسانی مجرب و آموزش مستمر آنها 
  افزایش اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه موثر در سازمان 
 کاهش میزان ضایعات 
 و تحویل به موقع