هیئت مدیره

معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت ریخته گری سهند ذوب     
  

سازمان یار• تصویر و متن

آقای مهندس وحدی

سمت: مدیر عامل

تحصیلات: مهندسی متالورژی و مواد

سوابق کاری:

کنترل کیفی شرکت آروین تبریز

مدیریت عامل مجموعه سهند ذوب بمدت 17سال

.

سازمان یار• تصویر و متنآ

آقای مهندس عباسی

سمت: رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: مهندسی متالورژی و مواد

سوابق کاری:

شرکت تراکتورسازی تبریز

شرکت سهند ذوب

Jennifer Lutheran
Media Manager
Jennifer Lutheran
Media Manager
Jennifer Lutheran
Media Manager
Jennifer Lutheran
Media Manager
Jennifer Lutheran
Media Manager
Jennifer Lutheran
Media Manager
Jennifer Lutheran
Media Manager

50,000+ شرکت برای توسعه کسب و کار خود، اودوو را راه اندازی کرده اند.

به ما بپیوندید و مکان بهتری برای شرکت خود خلق کنید.