اخذ گواهی کاهش ضایعات و افزایش بهره وری بر اساس استاندارد ISO14051 بعنوان اولین شرکت قطعه ساز در کشور از سازمان ملی بهره وری ایران
 

هیچ مطلبی برای بلاگ وجود ندارد.