تجهیزات تولیدی

معرفی تجهیزات تولیدی شرکت ریخته گری سهند ذوب     
  

دستگاه قالب‌گیری

نیمه اتوماتیک برای قطعات زیر ۱ کیلوگرم

دستگاه کلد باکس

جهت ماهیچه زنی

دستگاه شات پلاست

جهت عملیات نهایی قطعات

کوره القایی

کوره القایی یک تن دو بوته ای با ظرفیت بار ریزی یک تن در ساعت

دستگاه قالب گیری ۲

نیمه اتوماتیک برای قطعات ۱ تا ۴۰ کیلوگرم